سیستم ذخیره سازی نیمه خودکار

  • Shuttle Racking System

    سیستم رک شاتل

    سیستم شاتل رکینگ یک سیستم ذخیره سازی با چگالی بالا است که از شاتل برای حمل خودکار پالت های بارگیری شده روی ریل های ریل در رک استفاده می کند.
  • Electric Mobile Racking System

    سیستم رک موبایل برقی

    سیستم دندانه دار متحرک الکتریکی یک سیستم با چگالی بالا برای بهینه سازی فضای انبار است ، جایی که قفسه ها روی شاسی موبایل هدایت شده از طریق مسیرهای کف قرار می گیرند ، اگرچه پیکربندی پیشرفته می تواند بدون ردیابی کار کند.